Fællesskaber

Fællesskaber


Vores store kirkefællesskab består af mange mindre fællesskaber, ud fra interesser og alder.

Sang & Musik

Eventyrkoret

Eventyrkoret – et gospel- og folkekor fra Herlev. Vi synger gospel, viser, salmer, pop, swing og danske sange. Koret er for alle, som kan lide at synge. Koret synger under ledelse af Torben Lund.
Koret øver torsdag aften kl. 19.00-21.30 i Korskirken, Herlev Hovedgade 42, 2730 Herlev (lige overfor BIG)
Læs mere: www.eventyrkoret.dk
Kontakt: Torben Lund, 20 57 58 56, torben@eventyrkoret.dk

Børn & Unge

Spejderne i Korskirken

At være spejder i Herlev er:

  • sjovt
  • du blir’ glad for naturen
  • synger og leger
  • sover ude i snestorm
  • bader i skovsøer
  • får masser af nye kammerater
  • lærer Gud at kende

Hvem er vi?
Herlev kreds er en del af Danske Baptisters Spejderkorps. Det er det mindste af de 4 store spejderkorps i Danmark. Til gengæld er Herlev kreds en af de største spejderkredse i kommunen.

Kontakt: Kredsfører Tim Møller Jørgensen, tlf. 24 62 33 72
Spejdermøder i Korskirken hver onsdag kl. 18.30-20.00, Familiespejd (lørdage i ulige uger)

BørneKAPOW er for alle børn, der har lyst til at komme og synge, lege, høre bibelhistorier, få venner og snakke om Gud og mig!

Vi mødes ca. hver 14. dag kl. 10.30 samtidig med, at der er gudstjeneste. Alle børn er velkomne, men programmet er især rettet mod de 2-10 årige. Tag din mor og far med til gudstjeneste og kom og se, hvad der sker!

Unge familier

Beskrivelse afventer

For de unge

UNiK – Ung Nu i Korskirken –

For unge 14- ca 18 år

LYT – Let the Youth Transcode-

Beskrivelse afventer

Seniorer

Frokostklubben
Et seriøst tilbud om et par hyggelige og fornøjelige timer midt på dagen finder man i Frokostklubben. Aktive seniorer og/eller andre  med nogle frie dagtimer kan her mødes helt tvangfrit for at spise deres medbragte mad. Og efter en kop kaffe eller te følger så et underholdende og inspirerende program – tit ledsaget af musik og billeder.

Her kan alle mødes til et godt samvær med ”plads til enhver”. Bestyrelsens bestræbelser på at sammensætte et varieret og alsidigt program, kan du se på de næste sider. Vi håber, at det vil interessere dig, ja – måske endda også overraske en og anden?

Sommerudflugten i bus og julemødet er sikre klassikere, men den stigende mødedeltagelse viser, at samværsformen vægtes højt.  

Mest for kvinder

Café Gloria
Café Gloria er et fællesinitiativ mellem Korskirkens og Lyngby Baptistkirkes kvinder – etableret i slutningen af 2009, med inspiration fra Østervrå Frikirkes ”Cafe Manfred” (fred for mænd).

Café Gloria er primært et mødested for kvinder med tilhørsforhold til de to kirker, men alle kvinder er meget velkomne til at deltage i de særdeles afvekslende arrangementer, så tag naboen, en veninde, din mor eller kusine med.

Der afholdes 3-4 årlige arrangementer på skift i de to kirker – eller andre steder alt efter hvad programudvalgene finder på. Over en hyggelig brunch er der mulighed for at drøfte løst og fast, ”netværke” og få inspiration fra de forskellige indlæg. Kom og vær med til et par hyggelige timer i en afslappet og uforpligtende atmosfære.

Adresser:
Lyngby Baptistkirke: Odinsvej 1, 2820 Lyngby
Korskirken: Herlev Hovedgade 42, 2730 Herlev

Kontaktpersoner:
Anny Schou, Herlev: tlf. 26 80 61 21, ape@schou.mail.dk
Bodil Krabbe, Lyngby: tlf. 39 69 33 85/21 64 21 84 

Ræk ud til andre

ToFi-gruppen
ToFi-gruppen (som står for Tro og Flid i To og Fyrre) mødes hver torsdag kl. 19 – 21.30 og denne gruppe er et socialt arbejdsfællesskab, hvor alle er velkomne.

Gruppen har tre formål:

  1. At producere ting til vores julemarked i november, hvor overskuddet bruges til at støtte forskellige projekter i Rwanda, Burundi og Letland.
  2. At forberede pausekaffebord for Eventyrkoret, som øver samme aften, samt stå for servering ved deres koncerter.
  3. At stå til rådighed for en samtale, og en kop kaffe/te med brød/kage til, for enhver som kommer forbi.

Kontaktpersoner: Lis Bendt, Anny Schou og Rita Jensen

Fællesskabsgrupper

Fællesskabsgrupper

Flere steder i Storkøbenhavn mødes … txt kommer

Er du interesseret i at være med i et tæt studie-, samtale- og bønsfællessskab henvend dig til koordinator Kirsten Bøgsted.